Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego

1. DEFINICJE

 1. Program lojalnościowy – program lojalnościowy pozwalający Uczestnikom na gromadzenie punktów na swoim koncie oraz dający możliwość wymiany punktów na produkty zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Klient – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.schneider-airsystems.pl
 3. Organizator – TRESTONE Sławomir Pichit z siedzibą w Radomsku, ul. Sienkiewicza 80, 97-500 Radomsko, NIP: PL7722145668, REGON: 386965706.
 4. Sklep – sklep internetowy www.schneider-airsystems.pl
 5. Punkty - punkty przyznawane na zasadach określonych w §4 niniejszego regulaminu
 6. Asortyment – produkty, oferowane w Sklepie.
 7. Nagrody – produkty przyznawane za punkty dostępne w katalogu produktów za punkty.
 8. Uczestnik programu - Klient, który jest zarejestrowany i posiada konto klienta w Sklepie.
 9. Punkty - punkty premiowe otrzymywane zgodnie z Regulaminem przez Uczestnika za zrealizowane zamówienia złożone przez Uczestnika w Sklepie.
 10. Konto punktowe - informacja mówiąca o liczbie Punktów posiadanych przez Uczestnika w ramach Programu widniejąca w panelu klienta.
 11. Regulamin sklepu – regulamin dostępny na stronie https://schneider-airsystems.pl/pl/i/Regulamin/3

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczyna się 01.09.2020r. i trwa przez czas nieokreślony – do odwołania przez Organizatora.
 2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika Programu lojalnościowego, a także obowiązki Organizatora.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów.
 4. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty na swoim Koncie punktowym. Zgromadzone Punkty można wymienić na Nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym regulaminie.
 5. Celem prowadzenia Programu lojalnościowego jest zwiększenie zamówień firmy Organizatora.
 6. Prawo do korzystania z konta a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
 7. Informacja o terminie zakończenia Programu zostanie zamieszczona na stronie www.schneider-airsystems.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 8. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego punkty mogą zostać wymienione na produkty za punkty w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie punkty zostają anulowane.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie spełniająca warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym wskazane w niniejszym Regulaminie.
 1. Z chwilą dokonania zakupów online poprzez zarejestrowane konto klienta w Sklepie, klient staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego

4. SYSTEM PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Organizator przyznaje Uczestnikowi 4 Punkty za każde wydane 2 zł w Sklepie, pod warunkiem, że zamówienie zostanie zrealizowane.
 2. Organizator przyznaje Uczestnikowi 150 Punktów za zapisanie się do Newslettera Sklepu.
 3. Organizator przyznaje Uczestnikowi 150 Punktów za każdą zatwierdzoną opinię produktu wystawioną w Sklepie. Opinia o produkcie musi dotyczyć produktu, który został przez Uczestnika wcześniej zakupiony w Sklepie.
 4. Organizator ma prawo do odjęcia Punktów za zakupione produkty w przypadku zwrotu produktów z zamówienia, za które zostały przyznane Punkty.
 5. Punkty przyznawane są od momentu dnia rozpoczęcia programu, o którym mowa w §2 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 6. Rejestracja punktów odbywa się automatycznie po zrealizowaniu zamówienia (w momencie wysłania zamówienia przez Organizatora).
 7. Uczestnik dokonuje wymiany punktów na Nagrody przy kolejnych (lub jeszcze późniejszych) zakupach, poprzez dodanie do koszyka produktów, których cena określona jest w Punktach. Nagrody te dostępne są w katalogu produktów za punkty.

5. KORZYŚCI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM PUNKTÓW W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

 1. Klient może wymienić punkty zgromadzone na swoim koncie na Nagrody. Katalog produktów dostępnych za Punkty można znaleźć z poziomu panelu klienta, link znajduje się pod licznikiem puntów.
 2. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 3. Klient może wymienić Punkty dopiero przy kolejnych zamówieniach, pod warunkiem, że w koszyku znajdzie się minimum jeden produkt, który nie jest kupowany za punkty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu produktów dostępnych za Punkty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przelicznika Punktów. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Uczestnikowi również innych, dodatkowych przywilejów, według uznania Organizatora.
 7. Wydawanie Nagrody następuje przy wysyłce zamówienia, w którym taka Nagroda zostanie dodana do Koszyka przez Klienta.

6. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji na adres Organizatora lub mailowo na adres: info@schneider-airsystems.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od zgłoszenia.

7. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie założenia Konta w Sklepie.
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: TRESTONE Sławomir Pichit z siedzibą w Radomsku, ul. Sienkiewicza 80, 97-500 Radomsko, NIP: PL7722145668, REGON: 386965706.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień w Sklepie oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę przy tworzeniu Konta.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
 4. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@schneider-airsystems.pl
 5. Pozostałe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Polityka Prywatności Sklepu oraz w Regulaminie Sklepu

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas zakładania Konta, edycji danych lub zamówienia nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych służących do rejestracji lub logowania na Stronie Internetowej.
 2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość doręczenia przesyłek przez przewoźników.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.schneider-airsystems.pl
 2. Wszelkie uchybienia niniejszemu Regulaminowi, wszelkie nadużycia lub oszustwa związane z odbiorem korzyści wynikających z Programu, wszelkie działania na szkodę Organizatora, wszelkie fałszowanie danych przekazanych przez Uczestnika lub przez osobę trzecią działającą na rzecz Uczestnika skutkować będą z mocy prawa pozbawieniem Uczestnika jego statusu, anulowaniem zebranych przez niego punktów lub korzyści, bez jakiejkolwiek rekompensaty ani wcześniejszej wiadomości Pozbawienie statusu Uczestnika oznacza likwidację Konta i niemożność skorzystania z Punktów Lojalnościowych.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl